Fil súil nglais
A Grey Eye Looks Back

a Festschrift in honour of
Colm
Ó Baoill

Clàr-innse / List of Contents

Angus MacLeod’s Papers in the University of Edinburgh
RONALD BLACK

Spaghetti Junction: OI rót, roüt, ScG ròd, rathad, Scots rod, rode, English road, and some other minor by-ways
THOMAS OWEN CLANCY

The Question of the Etymology of (Scottish) Gaelic far
RICHARD A. V. COX

A Poem on the Land of the Little People
WILLIAM GILLIES

Donnchadh Bàn MacIntyre’s ‘Marbhrann do Chù’ and the Gaelic Ballad Tradition
ANJA GUNDERLOCH

Tracing Medieval Scotland’s Lost History
BENJAMIN HUDSON

Reconstructed Heroes? The Profile of the ‘Virtues’ in the Panegyric Verse of Rob Donn
DONALD MACAULAY

Traidisiún an Phróis agus na Véarsaíochta in Immram Curaig Ua Corra: cúig dhán
SÉAMUS MAC MATHÚNA

‘Marbhrann Mhic Dhùghaill Lathurna’
TERENCE MCCAUGHEY

George Campbell Hay’s Translations from Italian Poetry
J. DERRICK MCCLURE

Ìomhaigh Gàidhealtachd na h-Albann ann am Bàrdachd Èireannach Linn nan Seumasach: eòlas, aineolas agus breug-eòlas
WILSON MCLEOD

‘Craobh-sgaoileadh a’ Bhìobaill agus an t-Soisgeil’: a Gaelic song on the nineteenth-century Christian missionary movement
DONALD E. MEEK

Metaphor and Metonymy in the Poetry of Màiri nighean Alasdair Ruaidh
MÁIRE NÍ ANNRACHÁIN

Gaelic sliabh Revisited
W. F. H. NICOLAISEN

Murchadh Ó Briain ar Seachrán
CATHAL Ó HÁINLE

A ‘Sept and Family of the Irishrie’ of Armagh: the Meic Giolla Mhura
MÍCHEÁL B. Ó MAINNÍN

Péisteoigín itheas éadach: the significance of leaghmhan ‘moth’
ROIBEARD Ó MAOLALAIGH

Capital Tales or Burghead Bull?
RICHARD ORAM

Carl Marstrander’s Encounter with the Great Blasket
JAN ERIK REKDAL

The Identity of the ‘Prisoner of Roxburgh’: Malcolm son of Alexander or Malcolm MacHeth?
ALASDAIR ROSS

Some Early Loan-words in Manx
†R. L. THOMSON

Iasg no Eun? Giúrann, giùran, diùraide etc. ann an Dualchainntean na Gàidhlig
†ROY G. WENTWORTH

The Cult of Moluag, the See of Mortlach and Church Organisation in Northern Scotland in the Eleventh and Twelfth Centuries
ALEX WOOLF