Dachaigh Chlann Tuirc   

Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlas

Clàr nan Ainmean Pearsanta

  • Gabhar Cluas-dhearg Bàn, An 1.2–3, 5, 6, 9–10, 22
  • Gobhainn Dubh nan Soc 2.1; An Gobhainn Dubh 2.2, 4–5, 8–9, 12, 14, 16–20, 22, 24, 26–28, 30, 32–33, 36, 38–41, 43–46, 49–51, 54, 56–58.  
  • Ridire nam Beann ’s nan Gleann ’s nam Bealach 1.1, 3, 18, 22, 27
  • Samhradh-ri-Dealt 1.16, 35

*