Dachaigh Chlann Tuirc   

Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlas

Liosta nan Sgeul

  1. Ridire nam Beann ’s nan Gleann ’s nam Bealach
  2. Gobhainn Dubh nan Soc

*