Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

1. SEACHNAIDH SÚIL NÍ NACH FAICEANNSeachnaidh súil ní nach faiceann;
Ní mhaireann grá de bhunadh;
Tig toil agus neamhthoil
Mar thig fearthain agus turadh.
Do bhís againn iata
Gur scaoil i mbliana ár gcumann;
Is fearthain i ndiaidh thuraidh
Mar taoi ó anuraidh umam.
Ag aon mhnaoi ní bhfuil mo chuimhne —
Scoirfead dem shuirghe feasta;
Cár mhiste bean dom thréigean?
Ach gach éinbhean dom sheachna!
A chroí dár gheallas rem bheatha bheith umhal réidh tláith
Ar mhaoin nó ar mhaitheas, dob fhada leat, a úrbhé bhláith,
Go mb’fhíor dá gcanainn re sealad, sa Mhumhain gé tá:
Ní ná faiceann go seachnann súil é, a ghrá.