Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

100. IS DAOINE CÓIR NA BRÁITHREIs daoine cóir na bráithre —

Bí siad de ghnáth saoithiúil —

Ach más den chrábhadh an doicheall

Atá na sagairt naofa.
Más ionúin leat na bráithre,

Bí leo go sásta socair:

Tabhair dóibh gach ní iarraid

Is ná hiarr aon ní orthu.
Ag dul i dtús na trátha duit,

Ól do dheoch ar son Dé,

Is le gach salm dá gcuirthear díot

As ucht Chríost fliuch do bhéal.
Más é an t-allas atá ag cur ortsa,

A shagairt chnapaigh chraosaigh chróin,

Ith ar maidin min is meacain,

Lomlán meadair de bhánghruth bó;

Mur bhfuighe tú biseach ó do ghalar,

Gaoth chur asat nó broimneach mhór,

Faigh lán doirn duine de dh’fheadán maide
Dhingfeas cailleach in do thóin.