Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

101. A GHAEILGE MHILIS IS SÁIMHE FONNA Ghaeilge mhilis is sáimhe fonn,

Mear mór láidir mar réab na dtonn,

Níor choir do labhairt i bhFódla am

Is ní bhíodh do bhaird-mhil i nguais a gceann.
Ní bhfuil aon teanga sa mbeatha mbreas

Chomh líonmhar ághmhar ná chomh caomhdheas;

Gé aimsir fhada faoi smacht an-teann

Táir cinnte i státa, gé do chairde fann.
Ó chlann an Bhéarla is mór an dua

Do tháinig chugat le reacht an-chrua:

Do scriosadh scríbhne is leabhra grinn

Is is mór an t-iongnadh go mairir ann.
Ghlac eagla ábhal clann na Galltachta
Go bhfiosfadh an Fáltreibh a ndíne fíor

Is go lasfadh meanma in gach uile pháiste

Ar scriosadh a aithre faoi cháin sa tír;

Do loisceadh teampaill is leabhra bána

Is, mo mhíle crá fós, gach saoicheap léinn,

Is d’ainneoin a ngliocais táir cinnte i státa

Is beir go bráth fós, gé ro-dhaor a phéin.