Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

102. AODH MAC DÓNAILLle hArt Mac Bionaid
Gé nár fhág sibh ollamh nó éigse

Nó síofra Gréagach ó thús an tsaoil

Nár ghoir sibh chugaibh i dtuireamh Shéamais,

A thabhaigh ina dhéidh sin a bheith ina laoi,
Bhuain seachrán mara do bhur laoi

Ag áireamh na laoch a thit sa ghleo,

’S go bhfuil sé soiléir ag an tsaol

Nach den líne sin Iarla Thír Eoghain.
Cha chluinim trácht ar Ghleann na Cuacha,

Ar an tseanchú uasal nó ar a chlann,

Colla Ciotach nó an t-iarla rua

A goideadh le cluanaí as Dún na nGall.
Dá dtiocfá ar cuairt nó go n-imeodh an ghruaim dhíot

Fá ollamh stuama na bplástar,

Níl ionad suáilceach dá gcluinfinn luaidh air

Nach dtabharfainn ruaig leat dod shásamh:

Bhéarfainn suas chum an Tigheardas Uachtraigh thú

Le himeall Chuailnge go Cairlinn:

Tá bainne is buaibh ann, níl goimh nó fuacht ann,

Is tá iasc go luaimneach ar snámh ann.