Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

14. MAIRG THAOBHAS BEAN I MO DHIAIDH!Mairg thaobhas bean i mo dhiaidh!

Focal sin ’s a chiall ’na ghar:

Ní gnáth tuile nach dtig tráigh —

Ionann sin is grádh na mban.
Lena ngrádh na tabhair léim —

Bristeach a méin, olc a rún;

Grádh na mban chugat is uait

Thig ’na ruaig is théid ar gcúl.

An tonn grádha is mó faoin ngréin

Is a bheith ag mnaoi féin ort,

Ná creid sin ach a bheith ’na bhréig

’S a dul as mar théid an sop.
Bhur muinín ná cuiridh go bráth i mnaoi,

Is dá gcuirthí ba tuigse gan aird gan chaoi:

Bíobla dá dtugadh sí is lámh na naomh,

Is de ghiollaíbh an fhir bhíos i láthair í.