Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

21. ÉAMANN Ó BROINle Seán Ó Neachtain
Daonnacht, críonnacht, crábhadh,

Caoineas, fáilte, fairsne,

Umhlacht, úire is uaisle

Tá monuar san bhfeartsa.
Fáidh ceart feasach fíre,

Treoir ghlan, díreach dreachach,

Sampla niamh na ndéa-bheart,

Táid, mo léan, faoi leacaibh.
Is príomháidh próimhidh pronntach,

Easpag ungadh sagart,

Scoth na mBranach buíonach:

Táid ’na n-aon san bhfeartsa.

Beannaithe an bonn gan roinn a bhfuil é ina lár,

An baitheas, an com a d’iompair sé de ghnáth;

Is creachta go lom tá fonn glan féarghlas Fáil

Ó leagadh sa tumba ár muirn, ár bhfeidhm, ár bhfáidh.