Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

24–34 NA FÉILTE MUIREle Séamas Dall Mac Cuarta
24. A BHLÁTH NA bPATRIARC
A Bhláth na bPatriarc is a iníon,

A Mháthair na Naomh nach ngeallann bréag,

Is go dtiúrfadh aon dealramh amháin ded thaobhsa

Soilse shíoraí do dhá ghréin.
A iníon Jáchim, a Mháire aoibhinn,

A ghairdín fíona i bplandú Dé,

Is go bhfuil naoi gcéad milliún míle

De mhaighdeanaibh naofa i do chathair féin.

Coróin ghlórmhar ar gach ríoghain

Acu bhíos in d’onóir féin,

Is gach iníon óg díobh de ló is d’oíche

Ag tabhairt glóir shíoraí do Mháthair Dé.
A Mhaighdean is airde, a bhanríon mhilis na naomh,

Agus moladh do bhláth go bráth nach dtuigeann an saol;

A loinnir na háille, ó táirse i do bhuime na n-aingeal,

A Mhuire, faigh grása agus pardún dúinne i do líon.