Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

24–34 NA FÉILTE MUIRE











le Séamas Dall Mac Cuarta
25. FÁILTE DO PHÁTRÚN AN LAE INNIU
Fáilte do phátrún an lae inniu,

Do bhanríon na mbrugh neartaigh an ghrian,

An mhaighdean mhuirneach nár thuill guth

Is d’iompair ina hucht Mac ó Dhia.
Doras foscailte an toighe aird,

Soilse is áille ná gach réalt,

Banríon ar Neamh na ngrádh

Agus scáthán Pharthais thoir is thiar.
Do fuair Muire tíolacadh thar mhnáibh,

Dalta as Parthas, Mac ón Triath;

Cuimhnigh an mhaighdean mhuirneach bhláith,

Gurab í is máthair ar Neamh do Dhia.
A Mhuire thug fuascailt chrua as aitribh na naomh,

Do Mhac a dhul uait faoi chuaisne ar bhearaibh dár ndíol;

A abhaill na huaisle a fuair gach achainí ó Chríost,

Beir m’anamsa suas gan ghruaim, ós leat atá ár ngaol.