Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

24–34 NA FÉILTE MUIREle Séamas Dall Mac Cuarta
33. CUINIM AN LAE-SA THÁINIG ANUAS
Cuinim an lae-sa tháinig anuas

Mac na huaisle a cheannach cháich;

Ag Muire óigh do rinne cuairt —

Níor scar sí uaidh go bhfaca an Pháis.
Bean thug sábháil do gach slua,

Rug buaidh ar Ifreann dhaor;

Bean thug fuascailt do gach fáidh,

Bean ler sásaíodh Neamh is an saol.
Guighim thusa, a iníon óg,

Ós díot do ghním dóigh, a shiúr,

Ná lig mé go hIfreann leo

Mar a mbíonn dóghadh, loscadh is tnúth.
Le loscadh, le tnúth, gan súil re sochar go bráth

Ach ag osna go dlúth faoi smúid is gan chabhair ón mbás,

Faoi chogadh na súistí is Lucifer á mbrostadh go hard:

A bhanríon na humhlachta, cumhdaigh m’anamsa ón ngáir.