Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

24–34 NA FÉILTE MUIREle Séamas Dall Mac Cuarta
34. CUINIM AN LAE-SA RUG ANNA
Cuinim an lae-sa rug Anna

An mhaighdean bheannaithe do Jáchim,

An ríon a d’iompair gach solas

Is fuair dúinne an doras go Parthas.
Óginíon dhealbhach ghrianmhar

Mharthanach fhialmhar gheanmnaí

Shoilseach dhealrach dhiaga,

Gheibh carthanacht Dhia dár n-anmain.
A áille an tsolais, ná diúltsa

Cuidiú ár múscladh ó mharbhaibh,

Is ar ghrá do Mhic go ndéanaid umhlacht

Duitse na dúile balbha.
Ceithre míle bliain bhí an Tiarna i gcogadh le cách

Fá abhaill an Triatha – mo chian gur briseadh le hÁdhamh —

Nó gur ghin Dia le briathraibh an Macsa fuair Páis

Is gur iompair ar siar an ghrian gan pheaca gan smál.