Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

35. FÁILTE DON ÉANle Séamas Dall Mac Cuarta
Fáilte don éan is binne ar chraoibh,

Labhraíos ar chaoin na dtor le gréin;

Domhsa is fada tuirse an tsaoil

Nach bhfaiceann í le tiacht an fhéir.
Gach neach dá bhfaiceann cruth na n-éan,

Amharc Éireann dheas is tuaidh,

Bláth na dtulach ar gach taoibh —

Is dóibh is aoibhne bheith á luaidh.
Cluinim, cé nach bhfaicim gné,

Seinm an éin darbh ainm cuach;

Amharc uirthi i mbarra géag

Mo thuirse ghéar nach mise fuair.
Mo thuirse nach bhfuaireas bua ar m’amharc a dh’fháil

Go bhfaicinn ar uaigneas uaisle an duilliúir ag fás;

Cuid de mo bhua nach gluaisim ag cruinniú le cách

Le seinm na gcuach ar bhruach na gcoilleadh go sáimh.