Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

39. GEARRÁN BHRIAIN UÍ BHEIRNle Séamas Dall Mac Cuarta
B’fhearr liom gearrán Bhriain Uí Bheirn

Fúm dom iompar ins gach ród

Ná a dhéanamh leis mar ghníd na Gaill:

Bheith ar scála cruinn is iad á ól.
B’fhiúntaí liomsa gearrán Bhriain

Fúm thart siar is amach fán mBóinn

Ná a dhul dá mheascadh ar eagán mias,

Fear á dhíol is beirt á ól.
Is iomaí duine ler cailleadh an chiall

I mBaile Átha Fhir Dhia is i mBaile Átha Troim:

Ní lia ná racán i mBaile Átha Cliath

Ag ól fá ghearrán Bhriain Uí Bheirn.
Is iomaí sin iarla, tiarna is viscount ard,

Barún is biatach, cliar is ministir salm,

Fán ngearrán sin Bhriain le bliain á shlogadh ar clár

Is go gcaillid a gciall ag iarraidh coda dhe dh’fháil.