Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

4. A FHIR ÉADMHAIR AG A MBÍ BEANA fhir éadmhair ag a mbí bean,

Éirigh faoin gcith, fear mar chách:

Má tá tú ar tí bheith réidh

Ná tuig choíche méin do mhná.
Ná creid scéal i bhfíor ná i mbréig,

Éisteacht do chluas féin ná cluin,

Ná creid do radharc do shúl,

Leath a dtuigfidh tú ná tuig.
Éigean di bheith do na mnáibh,

Cibé páis do ghéabhaidh tríth’;

Atá ár n-aimsir ar an ngrá —

Ní haice féin atá sí.
Bí céad fear i gcaoifeacht na mná ag a mbím

Is ní léir dom ach aon fhear amháin á caomh’:

Is é is éifeacht don scéal sin do chráigh mo chroí

Go dtig réad beag de éadmhaire Uí Ágáin tríom.