Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

42. SÉAMAS DALL MAC CUARTAle Pádraig Mac a Liondain
A leannáin fhíre na sua,

Ansacht gach ríoghain dreachnua,

A fhoclóir caomhcheart bhur bhfoinn

Ler dúisceadh dísleacht gach léighinn;
Ort níor cheil, más dual a rá,

Dhá mhac Allóid a dtromghrá

Le bhfuarthas eolas in am tart’

Go sreabha síthe na hintleacht’.
Léigheann súl cé nach léir daoibh,

A ghnúis chéillí gan anaoibh,

Dar liom ní tearc fá do choim

Gach téama is daoire den fhoghlaim.
Is ó na trí triar atá ag tobar niamhghlan Castália d’ibh

An file grianachsa an deoch do riar thart ar ball mar dhubh,

Gach tuile dá dtriallann den eagna chéanna uaidh ag fás mar mhil,

Ag friothamh siansa na n-aiste diamhair ón mbánsruth thoir.