Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

44. FREAGRA PHEADAIR UÍ DHOIRNÍNle Peadar Ó Doirnín
Más libh amháin is le mic Dhaghdha

Blaiseadh tiobraid na niamh n-áille,

A Dhia, cá bhfuaradar faoi seach

Saoithe Rómhánda a n-intleacht?

Nó Inis Fáil dá macaibh dil

Srotha tonnmhara saorghlan

Na heagna anallód, á rá linn

Aonbhrugh eoil an domhain?
Nó iatha iomdha an bheatha bhuain
Is gach tír iontu gan anbhuain

Ag cothú éigse, file is fáithe

I dtuilte tréana tromdháimhe?

Nach buile an chiall seo a mheas gur diamhair daoibh féin a chin

Sruth na niamh nua go huile d’fhéachaint is é de ghréas ag silt?

Ó thiobraid dhiaga ghlan na Tríonóide is léir go dtig

Na tuilte grianghlana úd a ruithnigh fialmhacnaigh Éabha ó shin.