Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

47. AISTE AN BHOTHÁIN BHOICHTDon mbothán is deacair bóin —

Is mairg a théid dá dheoin ina pháirt;

Ceird is doilghe dar chum Dia

Má thairgir a riar é go bláith.
Bean bheag bhorb mhí-tharbhach

Is scaoth gharlach is doirbh mian,

Is mairg dar cuideachta an drong,

A n-éadach lom is iad gan bhiadh.
Soiléir gach lá dá dtig

É bheith ar easpa an bhig is an mhóir,

Súil le furtacht nach mbí i ndán:

Don mbothán trá is deacair bóin.
Do rinne an bothán bochtán bocht buartha díom,

Rinne lasrán fíor-ghreadáin luatha dem chroí;

Do scab sé mo scafántas suas is síos

Agus is é an donán gach fearán dá mbuaileann faoi.