Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

49. EOIN Ó MEARÁINle Muiris Ó Gormáin(?)

Caogad míle maighdean óg

Go ngnúis aobhdha is go ndea-chló

Uaim le dithneas go saoi an ghrinn,

Go hEoin Ó Mearáin adeirim.
Mo bhandáil mhíonla romham sa tslí

Gan bhrat gan fhallaing gan léinidh,

Is cé táid faofa, is é deir Eoin

Go bhfuighid síoda is maothshról.
Is é deir Eoin an dara feacht,

Scrúdthóir na n-údar go láncheart,

Go bhfuighid fáilte is fleá gan bhrón

Is gach fíon is daoire sa chomhól.
Do chuir mé isteach faoi ghlas an bhantracht chaoin

Faoi shéala cheart, is dairte Chúipid tríd,

Óir dá bhfaiceadh an teachta, Donncha óg, a ngnaoi

Do bhéarfadh a shearc dá ndreach is do thriallfadh leo sa tslí.