Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

55. BÍ DUINE I bPÉIN IS É BEOBí duine i bpéin is é beo,

Bí duine beo is gan é slán;

Bí duine slán ’s gan é buan

’S bí díol fuatha ar a mbíonn grá.
Bí díol gráidh ar a mbíonn fuath;

Is trua liom ’s is muar an brón

Óm intinn nach bidhinn réidh:

Bí duine i bpéin is é beo.
Tá cúis ar nár chuireas críoch

’S nár cuireadh faraor go fóill,

’S dar ndóigh nach gcuirfeam rem ré:

Bí duine i bpéin is é beo.
Tá cúis gan chríoch faraor go deoidh abhus:

Tá muirn ar dhaoithe, is saoithe fógartha uainn;

Más súgach daoine is díreach eolas Dia,

Is nach lú, a Dhia, bhíos a gcroí i mórbhroid phian?