Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

57. AR NA SEACHT bPEACAÍ MARFAle Pádraig Ó Pronntaigh

Do pheacaigh mé in aghaidh mo Rí

Trí mhíle milliún uair

Le smuaineadh, le briathar is le gníomh

Is le gach slí dá dtig liom a lua.
Do rinneas na mílte uair peaca an drúis:

Ag seo an chúis atá dom chrá,

Nach bhféadaim féachain ar do ghnúis

Ó mhéad na smúide atá i mo lár.
Peaca feirge fós, monuar,

Na céadaibh uair do rinneas é;

Meisce, saint, tnúth is uabhar,

Is i leisce ar uairibh ba chiontach mé.
A Íosa mhic Dháibhí, tabhair pardún i mo pheacaí go léir

Is ná daoirsigh go bráth ag an Áibhirseoir m’anam i bpéin;

Ó d’íocadh ár gcáin leat, a Ardrí, ar bheara an chrainn chéast’,

Ná lig choíche leis an sclábh sinn i bParthas chuir cathú ar Éabh.