Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

60. AN DÁ SHÉANle Peadar Ó Doirnín

Bhí Séan againn ba suairc i gcéill,

Sréadaí uasal na seanGhael,

Adharc líonta riamh faoina choim —

Níor iarr ach fíon de chomhroinn.
Séan a phronnadh maoin is ór

Mo chrá ina luí faoi thromfhód,

Is Séan nach roinneann spré ná leann

Ina ionad mo léan go maireann.

Is annamh thig díth céille i gcéill,

Séan dob fhearr ná an chéadShéan;

Séan mar Ghuaire i gcill ina luí

Is Séan mar thuata ina chathaoir.
Den dá Shéan sin dob é an Séan dob fhéarr liom ina phríomháidh beo

Séan dob fhéile de shliocht Mhilesius ba dísle nós,

Ós é nach séanadh fíon ar éigse agus dhíoladh scór;

Ach an dara Séan seo, bíonn fuiscí ina adharc leis: ní bhfuighinn uaidh deor.