Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

61. A BHEAN A CHAOINEAS DO CHÉILEA bhean a chaoineas do chéile,

Is líonmhar lucht na domhéine:

Bain fút sul chaithfir do chorp

Is gurb aithne dúinn do dhúthracht.
Ní tú aon bhean ór éag a fear:
Beannacht leis! Lig dá chaoineadh;

Ní bhfuighidh caoineadh é tar ais

Is ní hé aoinfhear é dár fhéachais.
Minic do thugais, más tú, sin,

Malairt rúin in áit uaignigh;

Fá do chéile cé gur mór do bhroid,

Do mhná fear eile níorbh ionraic.
A bhean a chaoineas go líonmhar frasa do dhéar,

Ná cloíghse do bhríse is gurb aithne do mhéin:

Ní tú aon bhean dár críochnadh a searc leis an éag
Is nach raibh mí nó gur líomhnaíodh fear ort ina dhéidh.