Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

62. A INÍON tSUAIRC AN CHRUTHA GHLÉA iníon tsuairc an chrutha ghlé,

Ós nuachar duit le céile grá,

Seachain seilg Fhoraois na gCraobh

Is a heilit mhaol ler daoradh mná.
A chnó gaoil, ná sín crobh

Re bia ná deoch, re ceasta ceilg,

Ar eala an ghruagaigh ón toinn anfa

Ler daoradh bantracht an Halla Dheirg.
An brat sin Aoife Iníon an Deirg

A choíche ná tairg a chur ort mar scáth

Le ceasta a theannta fán bpíb nua,

Ler tuilleadh fuath fá thrí do mhnáibh.
A iníon is a charaid, ná taithighse choíche an tseilg

Is ná lig ar th’amharc an eala chuir daoine i bhfeirg;

Seach ní ar an talamh seachain, a chroí gan cheilg,

An caoinbhrat tana bhí tamall ag Iníon an Deirg.