Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

63. DO PHEACAIGH MÉ ID AGHAIDH, A RÍle Brian Ó Cathaláin

Do pheacaigh mé id aghaidh, a Rí,

Le droch-ghníomh is gan fios mo lóin,

Ach ar mo shon ó d’fhuilingis páis

Ná tabhair do ghrása uaim gan treoir.
Tabhair domhsa ó táim á thagra

Maithiúnas mar Pheadar, tráth do chaígh,

Thug sin is go Flaithiúnas fáilte

Don ngadaí in airde re do thaoibh.
Bheir Tú maithiúnas do gach duine

Ort dá sireann grása,

Is ó tharla Thú chomh fial sin,

Tá mise ag iarraidh Pharthais.
A Chruthaitheoir na slua a d’fhuascail sinne as péin,

Má táimid gach uair trí nuachionta ag triall go claon,

Ná lig inne uait faoi ghruaim na ndeamhan go daor

Ach tabhair inne suas gan ghuais go Cathraigh na Naomh.