Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

64. DÓNALL MAC BRÁDAIGHle Muiris Ó Gormáin(?)
Mo mhíle beannacht leat gach am,

A leabhráin bháin na gcaomhrann,

Go hAchadh Rathain mar bhfuil an tsaoi,

Tuigseoir beacht do chnuasaigh.
Tabhair mo bheannacht fós fá thrí

Do cheannfort suairc an teaghlaigh,

Dá chéile bhláith is dá chlainn fá seach:

Dream gan chlaon le hoineach.
Ar Dhónall Mac Brádaigh tá mo thriall,

Oide líofa an Gharbhthriain,

Eolaí beacht san eagna ghrinn

Fuair cliú le féile is foghlaim.
A Mhic Bhrádaigh, mo chrása gur fada liom siar

Do dhún-áras ar a dtráchtaim anois a bheith ag triall;

Dá mbíodh fad ráithe sa lá-sa, nó tuilleadh is bliain,

Ba ghráin é dá bhfágainn thú sa mbaile romham thiar.