Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

67. LÁ DÁ RABHAMARNA I gCREIGLá dá rabhamarna i gcreig,

Cé bhí againn ar clár ag ól?

Lena cheann, lena dhorn, lena mhuineál,

Le bonnaí a chos do bhí sé ag ól.
Is dob fhuras dó bheith súgach ag ól —

Níor chosain sé pingin dó ar bheoir le bliain!

Is ní lúide bhí an donas i mbun a stóir —

Ní raibh feoirling ina phóca riamh.
Ba chomhionann ris oíche is lá,

Ag sealg do ghnáth faoina bhia,

Ag tarraing fola is ag déanamh áir;

Iomdha bás do thug sé riamh.
Bhí sé seal dá shaol go díomsach meargánta

Agus seal eile go fíochmhar mar shealgaire;

I ndeireadh a shaoil cois grís agus farchruit air:

Siúd mar ghníodh Conchúr Ó Díomsaigh mairgne dó.