Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

7. AR SAORBHREATHACH MAC CARTHAIGHDo chuala gol ban i gcéin —

Is mairg dom do-chluin an gháir

Ag caoineadh Shaorbhreathaigh na lann,

Ceathrar díobh cé binn atáid.
Gol mná ó Chorcaigh na gcuan,

Gol aduaidh ó Fhear Maí,

Gol ón Bhéal Inse na mbárc

Is bean ó Cheann tSáile ag caí.
Ábhar a ngoil faraor is trua:

Tiarna cróga Caisil cháidh

Do thuit in arm Laoise mhóir,

Aon chú cúnta Chríche Fáil.
Péarla na hÉireann is posta na Mumhan,

Féinics shleachta Éibhir dob oirirc clú,

Tá ina aonar i ngéibheann na cloiche seo fút —

Saorbhreathach éachtach mac Donncha an Chúil.