Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

70. AN SAGART BEAG, PATER MULORUMMás den chrábhadh bheith cráite beag-fhoghantach

Gan fáilte thabhairt do dhea-mhac athara ná comóradh

Ach a bheith páisiúnach míghrástúil fonóideach,

Is ionadh nach slántar Antanaidh gránna Ó Donnachú.
Más den mhúineadh bheith cúthail bocht ceachartha

Brúideamhail mífhiúghantach danartha,

Gan tsúgaíl gan clú mhaith gan carthanas,

Tá an brúid seo ó Bhrús anois beannaith’ ’gainn.
Más den diagacht bheith diabhlaí collóideach

Fiata míriaghalta trioblóideach

Gan ciall mhaith ach a bheith éarthach urchóideach,

Is de na naoimh sin mac Ógáin Uí Dhonnchú bhoicht.
Más den fhéile a bheith cladhartha ciotach i gcaint,

Gan pléisiúr gan déineacht gan tuisce gan greann,

Tá d’éadan is do thréathra dorcha dall

Is is é mo bhéas-sa do leithéidse thabhairt chun solais in am.