Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

75. RAGHNALL MAC DÓNAILLBile cosanta Críche Fáil

Raghnall dea-chliúiteach Mac Dónaill

Grian álainn Banbha Breagh,

Péarla óir a chuaigh go Teamhair.
Mar Oscar crua-armach i gcath

Nó mar Chú Chulainn na gcleas n-áigh
Raghnall ó Aontroim go ceart:
Go mba buan dó smacht i gCríocha Fáil.
Ó Mhíl go Raghnall gan gó

Trí fichead faoi dhó agus an deich
De chlann na ríthe ró-bheacht
Is do bhí a dtír i gceart ag gach aon.
A sheabhaic is áille dár fhás i gcarraig nó sí,

A chrainn is breáchta dá dtáinig de aicme Mhíl,

A bhráthair gach ardrí dá raibh i dTeamhair na rí,
Seachain go bráth, a Raghnaill, na mionna atá claon.