Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

76. DHÉANFAIDH MISE BÁDA BRONNMHARle hArt Mac Bionaid
Dhéanfaidh mise báda bronnmhar

Iomramhas go fonnmhar ar sáile,

Is cha ligim neach dá hionsaí

Mar cheannfort ach táilliúir;
Óir is furas a gcur in ordú

I mbéal bóchna insan oíche;

Chan iarrfadh siad mar lóchrann

Ach beo i mbarr píce.
Ba mhaith an t-ábhar gáire

Fán tráthsa na gruagaigh,

Cormac agus Pádraig

Is an fear báite ar a nguaillibh.
Chuartaigh siad gach coirnéal ó Chloch Mhór thoir na n-iarla

Go rannaibh na Bóinne ag teorainn na hIarmhí

Gan choinneal gan tóirse ag tóraíocht ar iascaibh

Is níor ghabh oiread is d’fhóirfeadh do dhreolán bliana.