Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

77. PARA GASTA LIATH Ó CATHALÁINle Seán Buí Ó Cathaláin
Mairfidh do chliú go bráth,

A mhic Airt nach fálta gníomh;

Ursa cogaidh ag coimhéad cháich,

Scot nár fhág faoi chlár ariamh gan díol.
Samhail do chleasa ní bhfuil anois

Ó d’imigh mac Sualtaimh na séad saor,

Cú ceannfheargach na gcleas

Nár lig a leas ariamh le haon.
Is é mo chrá nach bhfuil tú óg,

A churaidh na seod, a nia na creath’;

Do chlanna Gall ní thabharfadh cóir:

Aois fá dhó mo chrá nach leat.
Guímse Rí Neimhe do rugadh sa mBeithil san oích’

Saol fada bheith ag an macsa is féile gníomh;

Cú gleacaí de threabhaibh na gcuachann caomh,

Dhéanadh sladairt ar Ghallaibh is cascairt gach uair sa mbruín.