Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

78. CEISTÍM DIADHAIRÍ INIS FÁILle hArt Mac Bionaid
Ceistím diadhairí Inis Fáil,

Ceistím an Pápa agus a eaglais chúil:

An le linn Naoi dhul insan Áirc

Tháinig na medals i stáit ar dtúis?
An raibh sé ar Mhaoise nó ar Aaron

Nuair a cailleadh Pháró anns an Mhuir Rua?

An raibh sé ar Eoin ag siúl an fhásaigh

Nó ar Elisha nuair a shnáimh an tua?
An raibh sé ar Phádraig ag teacht go hÉirinn?

An raibh sé i gcéim le linn na naomh?

An raibh sé ar Cholum Cille mhac Feidhlim

Nó ar Chormac séimh mac Cuileannáin caoimh?
Is iomaí riail chrábhaidh tháinig go clár Inis Fódla

Ó chuaigh Heanraí is a pháistí a fháisceadh na gcordaí,

Ach anois tá gobán cráite ar na garlaigh sa choirneál

In aghaidh tinnis, gorta is plá agus gnás sú na heorna.