Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

79. IS IOMAÍ LÉAN A FUAIR INIS FÓDLAle hArt Mac Bionaid
Is iomaí léan a fuair Inis Fódla

Ar bheagán sócúil faoi Shiobail chlaoin:

Scriosadh a laochraidh bhí láidir cródha

Is tugadh a lóistín do Bhreatnaigh mhaol.
Creachadh teampall is crochadh bráithrí,

Scoireadh an cláirseoir is gach file caomh;

Leagadh a gcaisleán is loscadh a bhfáras

Is rinneadh fásach dá bhfearann saor.
Strócadh an leanbh ó ghlúin a chairde

Is faoi oideas Galltachta chuirfí an truaill,

Is dá labhradh aon fhocal i dteanga a mháthara

Chuirfí i mbranraí é nó in anbhroid chrua.
Seo an ruagadh thug Eoghan Rua ar dtúis don Spáinn

Is na sluaite dár n-uaisle go dlúth ina dháil,

D’fhág fuaim bhlasta ár dteanga snuashnasta i smúid faoi smál

Agus ceiliúr gruama gan suarcas dá mhúineadh do chách.