Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

80. SEÁN Ó DÁLAIGHle hArt Mac Bionaid
Is ard an chéim a bheir Seán Ó Dálaigh

Do ollaimh is do bhaird na tíre thuas;

Shéid sé galltrompa láidir

Le Mac Dónaill Clárach is Ó Súilleabháin Rua.
Is caorthann gan mhilseacht fuaim a mbeoil,

Is searbh gach ceol dar chum an dís:

Cnapach corrach gan sult gan treoir

Gan mheadhar gan bheodhas gan bhrí.
Cá bhfuil an mhil a bhí ag tonnadh anuas

Le Doirnín na gcuach is na siollaí mín,

Mac Uí Liondain a thógfadh gruaim

Nó Séamas Mhac Cuarta thug cliú gach tír?

Tá an luchóg go buan ag ruagadh an chait as gach aird,

Tá an giorria ina ualach ar ghuaillibh na cona gach lá:

Tiocfaidh Teamhair anuas go bruach na Banna gan spás

Má bheir Dálaigh an bhua an uairse ó ollaimh Chríoch Fáil.