Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

84. AN DOCTÚIR BUTLERle hArt Mac Bionaid
Is tuirseach na scéala chluinim á lua,

Go bhfuair mealltóir na slua le cogar claon

Ar Dhoctúir Butler an lámh in uachtar,

Thabhaigh scannal chrua do Ghaeil an tsaoil.
Bhí Réalt na Maidne aige mar chéile

Is faoi chúrsa na gréine cha raibh a samhail de mhnaoi,

Dídean na bPeacach, Banríon na Maighdean,

Máthair Mhic Dé agus Buime na Naomh.
Is é anmhian na colla mhearaigh a chiall

Agus an ógbhean rialta chuir sé ó chríoch;

Ghlac sé patrún le Luther ó chianaibh,

Óir fuair cathuithe an diabhail bua ar an dís.
Níl fáth pléide air: bhí oidhreacht Fhlaithis aige ar fáil,

Agus cóir, dá mhéad í, is go raibh an leigheas aige ar leabaidh a bháis

Agus an scáthán gléigheal úd a thréig sé, gheobhadh maithiúnas do chách,

Is go mb’fhearr an féirín leis ná an méad sin Miss Duff a bheith aige ar láimh.