Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

86. HENRY WRAY YOUNGle hArt Mac Bionaid
Tá strúille de mhinistir bhán

Scuab chugainn a phláigh as Luimneach:

Is trua nach raibh sé san áití

A raibh Iónas seal áiridh d’aimsir.
Mheall sé corradh is trí chéad

Le Bíoblaí Gaeilge is le duais

De bhodhair is de bhacaigh na déirce

Nach bhfaighfí a leithéid go hÁth an Luain.
Caoirigh bhocht seachráin go léir iad

Tarraingeadh ón chléir le bríob,

Nár smaoinigh ar Korah is a shréad

A slugadh i bpéin gan chríoch.
Bheirim cúl mo láimhe go bráth le Soiscéal nó rann,

Le teagasc na bhfáidh, an Phápa nó aon duine den dream,

Níl dúil agam slánú bheith i ndán domh féin nó mo chlann

Más i gcasán na ngrás atá an pháirtí seo Mhinistir Young.