Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

88. LE LINN UAISLE CLAINNE TOICTHEACHLe linn uaisle clainne toictheach,

An molt molfach is an reithe fionn:

An aitheachthuath seo ó chuaigh i dtreise

Suaill nach scoiltid creaga is crainn.
In ionad suí na saoi bhfeasach,

Clanna fleascach ag ceartú ceoil,

Dream nár chéim céacht is grafadh —

Dleacht na bhfear sin bruithnín bó.
Níor dhual dóibh ceol ná ceannach —

Crónán cailleach chleacht an dream;

Bró agus crannán ceird a máithreach —

Scéal gan fhalach go teacht Gall.
Is i Machaire Rátha atáid in úir faoi liag

Foireann chnámh ina smál de chrú na Niall

A riaradh bard, dáimh, aos ciúil is cliar,

Is don tSagart Bhán ní náir gur chliúiteach iad.