Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

89. TRÍ RAINN AGUS AMHRÁN EASA RUAIDH

Is aoibhinn duitse, a dhúin mhóir

I gcnoc an aoibhnis i gcruinníonn slua,

Do chúl le Dún Sobhairche

Is aghaidh ar Eas rámhach Ruaidh.
Is aoibhinn duitse, a rí Conn,

Is tú ag ól fíona ó phort go port;

Ag Eas Ruaidh an bhuinne mhear

Fhliuch an Éirne a méan anocht.
Eas Ruaidh, í na sruthán seang

Le mbíonn bradán ag dul ina aghaidh,

Colbha ard na sleachán slim

Dá dtugadh gach ceannbhreac léim.
Is é seo dún an rí, go mbíodh Síol Ailigh ag triall:

A bhfaca mé, tchím ina bhfásaigh iad,

Gan fíon á ól, dán á dhíol ná ionghaire na gcliar,

Ach mo Dhia, cé an tír ar easair siad?