Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

9. EILÍS NÍ RODAÍle hÉamann Ó Caiside
Slán fá éirghe Eilíse —

Bláth na scéimhe an tsearcmhnaoise;

Barr ar péin mo bheigchridh’-se

I dtámh 'na déidh dá ndeachmaoisne.
Ríoghan ruithneach mhongbhuidhe

Chríonna chruithgheal leanbaidhe

Cheastach eolach ollmhaidhe

Chneasta cheolach cheannsaidhe.

An bhé ina cat chualabhair

San Saoir-innse sháireochadh

Gach gné ghalair ghuasachta,

Saoilimse go sláineochadh.
Slán fád éirí, a réalt an taoibhe tuaidh

Atá gan éiclips d’éis mo bhrí a ghoid uaim;

Do thásc ó bhéal go béal san tír seo chuaigh:

Is fearr an scéal gan mé bheith sínte ar th’uaigh.