Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

90. MUIRCHEARTACH Ó SIAILFáilte dhuit ar an loch,

A Mhuircheartaigh mhóir na dtromchloch;

Ísligh an seol is leag an crann

A thabhaigh dhuitse an míghreann.
Saoileann muintir Inis Eoghain

Gur chaill an t-easpag fá dhó a chiall
Muircheartach na magairle mór Ó Siail.

Tráth chuir sé a mhíniú an tSoiscéil dhóibh

Dhéanfá thusa seanmóir ard

Chuirfeadh sionnaigh as a n-áit is broc,
Is muna bhfuighfeá cléireach gasta grinn
Bhuainfeá féin faoi choim an clog.
Ó d’éag Cú Chulainn nó Conall a dhéanadh áir,

Goll nó Oscar, fir chosanta Chríche Fáil,

Ba troime do chuid clochsa ag dul le tóin gach mná
Ná tromchloíthe gaisce lena gclaimhte ag cascairt cáich.