Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

93. RÓISE NÍ NÉILLOidhreacht Fódla ó bhinn go binn

Ar Róise Ní Néill ní mhaífinn

Is gurab í amháin rogha an fhoinn

De shíol ághmhar Éireamhain.
Ná meastar gur breith le báidh

Mo bhreith den ríogan ndearcnáir,

Ach méid maise, féile is tlacht,

Gach céim eile is a ceansacht.
Rogha na rós an rós ghlan,

Rós os gach rós an ríoghan;

Iníon Hanraí dar dhual ceart

Tuatha Theamhra mar oidhreacht.
Teallaigh Teamhra, Eamhna is Aileach na rí,

Nás Luachra, Cruachna is Inis a dtriar,

Bóinn, Buas, bailte cuain is gach calafort saor,

Is duitse is dual siúd, a shuaircbhean cheannasach chaoin.