Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

95. COISC DO DHEOR, A MHACAOIMH MNÁCoisc do dheor, a mhacaoimh mná,

Is ná creid go bráth lucht na mbréag:

Ní bhfuil bean ar a bhfuil mo ghrá

Is ní bheidh tráth ach thú féin.
Is iomaí ainnir mhánla shuairc

Ar gach bruach den lochsa thíos

Ag iarraidh mise a mhealladh uait,

Is ná bíodh gruaim ortsa tríd.
Ní bhfuil bean dá háille grua,

Cibé stuaim do bheith ina méin,

Do bheanfadh mise díot re cluain:

Bí go suairc is ná creid bréag.
A Róise bheag mhómhar is snasta guth cinn,

Is glórmhar do cheolsa ar maidin is is binn;

Is mór meas do mhodhsa dá n-aithris, dar linn,

Is más só leat mo phógsa beidh sí agat gan roinn.