Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

99. PRONNTANAS NA BLIANA NUAle Seafraidh Ó Ruairc
An chraobh chumhra uaim don tsaoi,

Do Thadhg shuairc Ó Rodaí,

An cainteoir líofa, an Laidneoir glic,

Scrúdóir fíorcheart an Bhéarla Scotic.
File, fealsamh, breitheamh binn,

Ní fios domhsa a chéile in Éirinn;

Údar nach faiteach i leith an chirt

Is cú craite gach éigirt.
Ní le bá mo bhreith air sin —

Ní-som ach fear mar chách sa gcás-sin:

An chraobh do ghlór gach duine

I gcríoch Fódla, mórcheart Ughaine.
An chraobh ghlas tá daoibhse ó fhearaibh Chríoch Fáil,
A chara mo chroí,

Saoilim gur dílis daoibh a faicsin i do láimh

Más maise leat í;

Bíodh saoithe agus draoithe ag tagra ina dheáidh —

Cead acu is bíodh! —

Taoi an mhír leat den scríob seo, ós muireach ar chách:

Go maire tú an chraobh!