Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt


Filí

Uimhir an dáin sa chló Iodálach nuair nach bhfuilthear cinnte faoin údar.

Feiritéar, Piaras (c.1600–1653) 14
Mac a Liondain, Pádraig (c.1665–1733) 42
Mac Bionaid, Art (1793–1879) 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 90, 102
Mac Brádaigh, Filib Ministir 70, 90
Mac Carthaigh, Diarmaid mac Seáin Bhuí 7
MacCoinnich, Coinneach (1758–1819) 103
Mac Con Mhuí, Seán Gránna 92, 93
Mac Cuarta, Séamas Dall (c.1647–1733) 14, 2434, 35, 39, 40, 41, 43,
45, 46, 67
Mac Giolla Choille, Séamas (c.1759–1828) 73
Mac Lochlainn, Dónall Gorm (bás 1711) 75, 100
Mac Ruairí, Cathal 68
Ní Reachtagáin, Máire (bás 1733) 22
Ó Baotháin, Seán 23

Ó Briain, Pól (?1763–1820)

72, 74

Ó Brolcháin, Doiminic Bán (bás 1747)

88

Ó Caiside, Éamann (fl.1676 x 1704)

9 (cf. 12, nótaí)

Ó Cathaláin, Brian (bás 1804)

63

Ó Cathaláin, Seán Buí

77

Ó Ceallaigh, Brian

36

Ó Cearbhalláin, Toirealach (1670–1738)

100

Ó Cearnaigh, Nioclás (c.1802–c.1860)

101

Ó Cuilleán, Gearailt

8

Ó Dálaigh, Aonghas na nAor

59

Ó Doimhléin, Proinsias

37

Ó Doirnín, Peadar (bás 1769)

44, 60, 62, 101

Ó Dónaill, Mánas (c.1490–1563)

91

Ó Fearghail, Brian

14

Ó Gormáin, Muiris (c.1705–c.1794)

49, 61, 64

Ó Neachtain, Seán (c.1650–1729)

16, 17, 18, 19, 20, 21

Ó Néill, Brian Ballach

62

Ó Pronntaigh, Pádraig (fl.1732 x 1772)

56, 57

Ó Rathaille, Aogán (c.1675–1729)

7
Ó Ruairc, Seafraidh 99