Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt


Lámhscríbhinní

Táimid go mór faoi chomaoin ag údaráis agus leabharlannaithe na leabharlann uile a thug cead dúinn feidhm a bhaint as a gcuid lámhscríbhinní. Seo iad in ordú aibítre de réir a n-ainmneacha agus na nod a chuireamar féin orthu.

Ard Mhacha, Leabharlann Uí Fhiaich; le cead na leabharlainne bhaineamar feidhm as na LSS seo leanas ar an liosta thíos: 43, 58, 74, 92, 149, 150


BL: Leabharlann na Breataine, le cead na leabharlainne: 6, 8, 9, 17, 18, 24, 40, 42, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 73, 75, 76, 78, 97, 106, 108, 123


Boston College, Boston MA, le cead leabharlannaí an John J. Burns Library: 120


Caerdydd, Leabharlann na Cathrach, le caoithiúlacht Llyfrgell Sir De Morgannwg: 96


Cambridge, Leabharlann na hOllscoile, le cead ó na Syndics of Cambridge University Library: 115, 117, 118, 125


CM: Coláiste Mhaológ, Béal Feirste, le cead Mgr Colm McCaughan, Chancellor of the Curia: 41, 49, 77, 119, 124, 134


Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek, le cead ón Førstebibliotekar: 45


de Brún, an tOllamh Pádraig, Corcaigh: 99


DM: LSS na bProinsiasach, a bhí i nDún Mhuire, Cill Iníon Léinín, ach atá anois faoi choimeád Cartlann Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, le cead na Cartlainne: 19, 27, 44, 53, 102


Gaillimh, James Hardiman Library, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, le cead na leabharlainne: 72, 79, 153


Giessen, Universitätsbibliothek, le cead ón Bibliotheksoberrat: 4


LNA: Leabharlann Náisiúnta na hAlban, Dún Éideann, le cead na nIontaobhaithe: 82 agus LS 14883 (féach uimhir 103, nótaí); le cead an Royal Highland and Agricultural Society of Scotland: 90


LNÉ: Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, le cead na nIontaobhaithe: 11, 14, 25, 26, 28, 29, 31, 48, 61, 85, 91, 113, 114, 128, 139, 141, 143, 152


LPB: Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste, le cead ón Belfast Natural History and Philosophical Society, ar leo na lámhscríbhinní: 21, 37, 66, 93, 94, 100, 135, 136


Maigh Nuad, Ollscoil na hÉireann, le cead an leabharlannaí: 15, 64, 68, 71, 84, 88, 101, 104, 142, 151


Melbourne, le cead ón La Trobe Rare Books Collection, State Library of Victoria: 109


RIA: Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, le cead an leabharlannaí: 2, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 30, 32–36, 39, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 67, 69, 70, 83, 86, 89, 98, 105, 107, 110, 111, 121, 122, 130, 132, 137, 138, 140, 144–146, 148


TCD: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, le cead ó Bhord an Choláiste: 3, 12, 22, 23, 38, 80


UCD: Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, le cead na leabharlainne: 52, 81, 87, 112, 126, 127, 147


Noda breise sa liosta a leanas:
IG: Irisleabhar na Gaedhilge              
SH: Studia Hibernica
Ciallaíonn * nach bhfuil sa LS ach leagan de dhán nach bhfuil ina TRAA, m.sh. leagan ina bhfuil na trí rainn ach gan an t-amhrán.
*1.
(1659)
Ollscoil Göttingen. Histor. 773. Anton O’Conor, Prág. [tá leagan d’uimhir 97 sa LS seo]
2.
(?1681)

RIA 5 (23 D 4, RIACat. 30). Cúige Mumhan. [tá leaganacha d’uimhreacha 1, 2, 3 agus 97 sa LS seo]

*3.
(?1684)

TCD 1381 (H.5.9, Abbott agus Gwynn 1921: 236). Toirdhealbhach Ó Raghallaigh et al. [14, 50]

4.
(c.1685)
Ollscoil Giessen. 1267 (Revue Celtique XVI: 17). Dónall Ó hEidrisceoil, Louvain. [4]
5. (1688)

RIA 26 (23 D 38, RIACat. 75). Uilliam Ó Duinnín, Baile Átha Cliath. [5, 6]

6. (c.1688/
1785)

BL Add.40766 (Flower 1926: 161; SH 2: 218). Fear Manach (c.1688, uimhir 91) agus Co. na Mí (1785, uimhreacha 66, 68).

*7. (?c.1700)

RIA 6 (23 I 40, RIACat. 38). Uí Failí. [91]

8. (1707) BL Eg.139 (Flower 1926: 88). Seán Ó Neachtain. [16, 17]
9. (1711) BL Eg.133 (Flower 1926: 36). Séamas Ó Fearghail. [18]
10. (?1713)

RIA 151 (23 D 13, RIACat. 429). Seán Mac Solaidh. [2434]

11. (c.1714)

LNÉ G127 (LNÉCat. 4: 33). Risteárd Tuibéar. [35, 36]

12. (1714/15)

TCD 1419 (H.6.15, Abbott agus Gwynn 1921: 290). Maurice Newby. [9, 99]

13. (1715)

RIA 678 (23 G 3, RIACat. 2099). Diarmaid Ó Conchúir, Cúige Mumhan. [7]

14. (c.1715)

LNÉ, micreascannán: LS Galloo/Vendryes (Revue Celtique XLVIII: 235). Pól Ruillis, (?) san Fhrainc. [10, 11]

15. (1718) Maigh Nuad C74(i) (MNCat. 6: 6). Giolla Bríde Mac Bruaideadha. [97]
16. (1718) agus níos maille. RIA 340 (23 M 23, RIACat. 942). Aodh Ó Maolmhuaidh, Crosna, Co. Ros Comáin. [8, 12]
17. (1724)

BL Eg.170 (Flower 1926: 352). Risteárd Tuibéar. [38]

18. (1724)

BL Eg.194 (Flower 1926: 98). Tadhg Ó Neachtain. [21]

19. (1726)

DM A26 (DMCat. 55). David Mohir, Cúige Mumhan. [6]

20. (?1726) RIA 756 (23 E 26, RIACat. 2327). Risteárd Tuibéar, Baile Átha Cliath. [21]
21. (?1726) LPB XXXVII.F (Ó Buachalla 1962: 42). [92]
22. (1725/29)

TCD 1361 (H.4.20, Abbott agus Gwynn 1921: 192). Tadhg Ó Neachtain. [22, 23]

23. (1727/28)

TCD 1356 (H.4.15, Abbott agus Gwynn 1921: 180). Stiabhna Rís. [37]

24. (1729)

BL Eg.192 (Flower 1926: 564). Séamas Mag Uidhir, Sligeach. [12]

25. (c.1730)

LNÉ G137 (LNÉCat. 4: 81). Stiabhna Rís. [37]

26. (post 1733) LNÉ G38 (LNÉCat. 2: 49). Muiris Ó Gormáin. [2434]
27. (c.1736/37) DM B7 (DMCat. 132). Charles Glancy. [10]
28. (1739/41)

LNÉ G135 (LNÉCat. 4: 69). Tadhg Ó Neachtain. [16, 19, 20]

29. (1744/45)

LNÉ G82 (LNÉCat. 3: 21). Seán Mac an tSaoir. [18]

30. (1745)

RIA 629 (23 A 45, RIACat. 1974). Muiris Ó Gormáin. [10, 25, 26, 39, 4553, 88]

31. (1749)

LNÉ G35 (LNÉCat. 2: 43). Séarlas Ó Brinn, Co. Dhoire. [92, 93]

32.

RIA 291 (23 O 3, RIACat. 819). [2431]

33.

RIA 1169 (24 C 39, RIACat. 3147). Co. Liatroma(?). [8, 10, 13]

34.

RIA 397 (23 D 7, RIACat. 1087). [54]

35. RIA 227 (23 D 33, RIACat. 576). Muiris Ó Gormáin. [39]
*36. (c.1752) RIA 412 (23 I 25, RIACat. 1113). Seán Ó Cinnéide, Cúige Mumhan. [10]
37. (1754)

LPB XXIX.A (Ó Buachalla 1962: 22). [12, 54, 55]

38. (?c.1754)

TCD 1415 (H.6.11, Abbott agus Gwynn 1921: 280). Henry O’Brien. [6]

39. (1758/59)

RIA 410 (23 I 23, RIACat. 1110). Wat Heslin. [98]

40. (1759)

BL Eg.172 (Flower 1926: 117). Pádraig Ó Pronntaigh. [56, 57]

41. (1761)

CM O’Lav N II (IG XVI: 210). Eoghan Mac Cadhaidh. [58]

42. (c.1761) BL Eg.151 (Flower 1926: 247). Muiris Ó Gormáin. [99]
43. (1762) Leabharlann Uí Fhiaich, Ard Mhacha. Don 2 (Ó Fiannachta 1980: 4). Eoghan Mac Cadhaidh(?). [10, 42, 43, 67]
*44. (1763/64)

DM A23 (DMCat. 47). Labhrás Mac an Alladh. [14]

45. (1764)

An Leabharlann Ríoga, Copenhagen. NKS 173 (IG IX: 285; tá an LS ina dhá chuid, ar a dtugamarna A agus B). Muiris Ó Gormáin. [10, 12, 39, 45, 47, 48, 5053, 59]

46. (1765)

RIA 59 (23 K 24, RIACat. 167). Labhrás Mac an Alladh, Co. na Mí. [2431]

47. (1766 nó 1776) RIA 369 (23 A 49, RIACat. 997). [47]
48. (post 1767) LNÉ G458 (‘Rossmore MS XII’, LNÉCat. 10: 49). Muiris Ó Gormáin. [61]
49. (1769)

CM O’Lav K.I (IG XVI: 209). Pádraig Ó Pronntaigh. [56, 57]

50. (?c.1770)

RIA 750 (C i 3), cuid D (RIACat. 2311). Muiris Ó Gormáin. [39, 99]

51. (1772)

RIA 908 (12 E 25, RIACat. 2633). Séamas Mac an Ultaigh. [35, 39, 45]

52. (1772/73)

UCD O’Curry 8. Séamas Mac Gonth(?) / Seoirse Mac an Rí. [35, 38, 42, 45]

53. (1773/75)

DM A39 (DMCat. 77). Brian Ó Cathaláin. [62, 63]

54. (1775)

BL Eg.127 (Flower 1926: 48). Muiris Ó Gormáin. [10, 12, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 5054, 59, 88, 99, 100]

55. (c.1775) RIA 55 (23 O 35, RIACat. 131). Brian Ó Fearghail, Co. Ros Comáin / Béal Átha Mó, Co. na Gaillimhe. [14, 15, 47]
56. (c.1775)

RIA 628 (23 A 25, RIACat. 1973). Artúr Ó Cléirceán. [10]

57. (?c.1775) BL Eg.162 (Flower 1926: 210). Muiris Ó Gormáin. [2434]
58. (c.1777) Leabharlann Uí Fhiaich, Ard Mhacha. Don 1 (Ó Fiannachta 1980: 1). [14, 4244, 62]
59. (c.1777)

BL Eg.186 (Flower 1926: 468). Richard Plunkett. [10]

60. (1778/88)

BL Eg.161 (O’Grady 1926: 601). Labhrás Ó Tarann et al. [4, 10, 12, 39, 4548, 5053, 88]

61. (?c.1780)

LNÉ G869. Aodh Ó Néill, Iúr Cinn Trá. [10, 12, 39, 52, 53]

62. (?c.1780)

BL Eg.135 (Flower 1926: 141). Muiris Ó Gormáin. [64]

63.

BL Eg.146 (Flower 1926: 103). Muiris Ó Gormáin. [4, 10, 12, 35, 39, 45, 47, 48, 5053, 59, 88, 99]

64. (1781) Maigh Nuad R79 (MNCat. 4: 96). Pádraig Ó Brinn, Cill Chua, Co. an Dúin. [65]
65. (1782)

Longfort ML 5 (Ó Fiannachta 1980: 57). Tomás Dáibhis. [2428]

66. (?1782)

LPB XXVI (Ó Buachalla 1962: 21). Donnchadh Mhag Oireachtaigh. [4244, 46]

67. (1787)

RIA 37 (G vi 1, RIACat. 117). Henry Mac an tSaoir, Baile Átha Cliath. [18]

*68. (?1787)

Maigh Nuad C73(e) (MNCat. 5: 137). [45]

69. (1788)

RIA 34 (F v 3, RIACat. 105). Henry Mac an tSaoir, Baile Átha Cliath. [10, 42, 43, 45, 47, 48, 5154, 61, 88, 99, 100]

70. (1789)

RIA 1074 (24 P 29, RIACat. 2995). Toirdhealbhach Mag Uidhir. [9496]

*71. 1789

Maigh Nuad M57(c) (MNCat. 3: 20). Séamas Ó Cinnéide, Cúige Mumhan. [6]

72.

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Hyde 34. [61]

73. c.1790 BL Eg.193 (Flower 1926: 582). Edward Troy. [59]
74. c.1790 Leabharlann Uí Fhiaich, Ard Mhacha. Lav 12 (‘O’Lav I’, Ó Fiannachta 1980: 20). Donnchadh Mhag Oireachtaigh. [42, 44, 46, 60, 67]
75. 1790/96

BL Eg.155 (Flower 1926: 77). Fearghal Ó Raghallaigh. [42, 43, 45, 51, 54, 70, 71, 88]

76. 1792

BL Add.18749 (Flower 1926: 123). Donnchadh Mhag Oireachtaigh. [4244, 51, 59, 60, 62, 6769]

77. 1793

CM O’Lav G.II (IG XVI: 194). ?Richard Plunkett. [10, 68]

78. c.1793

BL Eg.154 (O’Grady 1926: 573). Edward O’Reilly. [39, 70]

79. 1793

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Hyde 9. [2434]

80. 1795

TCD 1416 (H.6.12, Abbott agus Gwynn 1921: 284). Pádraig Ó hEithir. [39]

81. 1795

UCD Morris 13 (IG XIV: 766). Mícheál Ó Cathaláin. [2431]

82. 1776

LNA 14876 (‘Acc.4309’, Mackechnie 1973: 344). Gael Albanach ag scríobh i gCeanada. [89]

83. 1796 RIA 1187 (24 C 57, RIACat. 3211). Seosamh Ó Díomsa, Co. Phort Láirge. [67]
84. c.1800

Maigh Nuad M52 (MNCat. 2: 104). Dáibhí Ó Dubhluachra, Cúige Mumhan. [6]

85. 1800/01

LNÉ G227 (LNÉCat. 6: 21). Aodh Mac Cába. [10, 2434, 45, 52]

86. ?c.1800

RIA 1366 (23 O 57[c], RIACat. 3510). [67]

*87.

UCD O’Curry 10. [6]

*88. ?post 1800

Maigh Nuad M56(b) (MNCat. 3: 11). Seán Ó Mulláin. [6]

89.

RIA 99 (23 L 1, RIACat. 295). Cúige Mumhan. [67]

90. 1801 LNA 72.2.7 (Mackechnie 1973: 222). Pauruig Tuarnair, Ceanannas Mór. [66]
91. 1801 LNÉ G228 (LNÉCat. 6: 22). Eoin Ó Muirreadh, Co.na Mí. [2431]
92. 1802/03

Maigh Nuad MF9 (‘Don 14’; MNCat. 6: 120; Éigse VII 205). Aodh Ó Néill, Iúr Cinn Trá. [45, 47, 5052, 54, 59, 88, 99]

93. ?1803

LPB XL.C (Ó Buachalla 1962: 44–45). [51, 59]

94. c.1806

LPB XXIX.B (Ó Buachalla 1962: 23). ?Samuel Bryson. [92]

95. c.1807

Longfort ML 11 (Ó Fiannachta 1980: 67). [5, 6]

96. 1808/09

Caerdydd (Leabharlann na Cathrach) 2.394 (Ó Riain 1968: 59). Pádraig Ó Dúiche. [2434, 4244, 72]

97.

BL Eg.118 (Flower 1926: 112). Edward O’Reilly. [37]

98. 1813

RIA 253 (F vi 2, RIACat. 655). Mícheál Óg Ó Longáin. [6]

99. 1813

i seilbh Phádraig de Brún II (Breifne IV 431). Pádraig Ó Faircheallaigh, Co. an Chabháin. [74]

100. c.1810/28 LPB XXXI (Ó Buachalla 1962: 26). Roibeárd Mac Ádhaimh. [10, 55]
101. c.1815

Maigh Nuad M99(f) (MNCat. 4: 10). Tadhg Mac Cara. [24, 25, 2834]

102. 1815/19

DM A40(c)(‘Coyle MS 1’, DMCat. 93). Sylvester Gibney. [2431]

103. 1819

Bodleian Library, Oxford. Ir.e.4 (Ó Cuív 2001: 40). Mathew Kennedy, Co. Lú. [2434]

104. 1820

Maigh Nuad M13 (MNCat. 2: 24; Éigse XVII 222). Mícheál Óg Ó Longáin. [24, 25, 2834]

105. c.1820

RIA 571 (23 Q 2, RIACat. 1765). Edward O’Reilly. [16, 19, 20]

106.

BL Eg.126 (Flower 1926: 235). Finghín Ó Scannaill. [12, 35, 45]

*107.
?c.1820 RIA 1174 (24 C 44, RIACat. 3160). [8, 10]
108. 1821 BL Eg.175 (O’Grady 1926: 645). Edward O’Reilly. [24, 25, 2834]
109. 1822

Melbourne (micreascannán i LNÉ) S 091.C76. Peter Conroy. [45]

110. 1822

RIA 305 (23 M 8, RIACat. 859). Seán Paor, Cúige Mumhan. [67]

111. c.1822

RIA 1388 (23 O 79, RIACat. 3582). Eoin Ó Fionnagáin, Co. na Mí. [2431]

112. 1824

UCD Morris 14 (IG XIV 766). Tomás Ó Conchúir. [45]

113. 1824

LNÉ G809 (Dawson 1992: 49). Peadar Ó Gealacáin. [39, 47, 68, 75]

114. 1824

LNÉ G436, an chéad chuid (LNÉCat. 10: 5). Séamas Ó Fíollaigh, ‘ar na Matach (Mátaigh, Matagh)’ i bparóiste Ros Inbhir, Co. Liatroma. [8, 10]

115. 1827/28 Cambridge Add.6563 (Cambridge Cat. 88). Peadar Ó Gealacáin. [68]
116. 1825 Corcaigh. Ó Murchú 55 (Ó Conchúir 1991: 134). Peadar Ó Gealacáin. [91]
117. 1825

Cambridge Add.4182 (Cambridge Cat. 23). Tadhg Ó Cuarthnáin, Corcaigh. [6]

118. 1825

Cambridge Add.4436 (‘Power MS XIV’, Cambridge Cat. 43). Pádraig Ó Luain. [35, 41, 65, 69, 74, 76]

119. 1825

CM O’Lav F (IG XVI: 193). Mícheál Ó Murchú, Co. Lú. [2434]

120. c.1825

Boston I (Nilsen 1985: 3). Mícheál Mac an Bhaird, Co. Liatroma. [8, 10, 13, 75]

121. c.1825

RIA 495 (23 B 19, RIACat. 1424). Co. Lú. [42, 43, 60, 62, 73, 77]

122. c.1825

RIA 1072 (24 P 20, RIACat. 2983). Peadar Ó Gealacáin. [59, 66]

123. 1826

BL Eg.208 (Flower 1926: 134). Peadar Ó Dálaigh, Co. na Mí. [10, 45, 52]

124. 1825/28

CM O’Lav N.III (IG XVI: 210). Pádraig MacGahan, Co. Lú. [59, 79, 90]

125. 1832 Cambridge Add.3085, an chéad chuid (Cambridge Cat. 15). Art Mac Bionaid. [67, 90]
126. c.1834 UCD Morris 1. Matthew Moore Graham. [2433]
127. c.1834

UCD Morris 17 (SH 5: 148). ?Nioclás Ó Cearnaigh. [73, 101]

128. c.1835

LNÉ G200 (LNÉCat. 5: 80; Dawson 1992: 61, 99). Peadar Ó Gealacáin. [66]

129. c.1840

Coláiste Eoin, Port Láirge. CE32 (Ó Fiannachta 1978: 41). Margaret Kiely. [101]

130.

RIA 325 (24 B 7, RIACat. 905). William Smith O’Brien. [45]

131. 1841

Ollscoil Dhún Éideann. Gen.43D (‘Db.7.1’, Dawson 1992: 100). Peadar Ó Gealacáin. [35, 40]

132. 1842

RIA 1363 (23 O 54, RIACat. 3503). Seán Ó Duinn, Co. na Mí. [2431, 33, 34]

133. 1842 Corcaigh. Torna xxxvii (de Brún 1967: I: 99). Brian Ó Ruairc, Co. Liatroma. [8, 10]
134. 1843 CM O’Lav K.II (IG XVI: 209). Pádraig MacGahan, Co. Lú. [45, 47, 5052, 59, 67]
135. 1844

LPB XXIV (Ó Buachalla 1962: 18). Peadar Ó Gealacáin. [2435, 40]

136. 1844

LPB XXXIII (Ó Buachalla 1962: 33). Roibeárd Mac Ádhaimh. [51, 59]

137. 1844

RIA 907 (12 E 24, RIACat. 2624). Seán Ó Dálaigh/Art Mac Bionaid. [67, 78, 101]

138. 1844

RIA 718 (23 H 34, RIACat. 2176). Art Mac Bionaid. [79]

*139.
1844

LNÉ G389 (LNÉCat. 9: 18). Pádraig Ó Luain. [14]

140. c.1845

RIA 769 (23 E 12, RIACat. 2382). Nioclás Ó Cearnaigh. [39, 60, 62, 73, 77]

141. ?c.1845 LNÉ G780 (Ó Buachalla 1968: 288). Art Mac Bionaid. [79]
142. Maigh Nuad C7 (MNCat. 5: 8). Mícheál Ó Raghallaigh. [101]

143. 1846 LNÉ G702 (LNÉCat. 13: 2). Art Mac Bionaid. [82, 102]
144. c.1845/48

RIA 888 (12 F 8, RIACat. 2601). [1, 97]

*145.
c.1847

RIA 250 (3 B 39, RIACat. 628). Peadar Ó Gealacáin. [55]

146. c.1850

RIA 565 (23 N 33, RIACat. 1744). Nioclás Ó Cearnaigh. [8, 10, 4143, 59]

147. c.1852

UCD Morris 20 (cf. LNÉCat. 9: 73). Art Mac Bionaid. [4244, 60, 7882, 102]

148. 1853/54

RIA 251 (3 B 38, RIACat. 632). Peadar Ó Gealacáin. [74, 95]

149. 1855

Leabharlann Uí Fhiaich, Ard Mhacha. Don 7 (Kelly 1996). Art Mac Bionaid. [4144, 59, 60, 67, 76, 7887, 90, 102]

150. 1855/56

Leabharlann Uí Fhiaich, Ard Mhacha. Don 8 (McKee 1996). Art Mac Bionaid. [2434]

151. ?c.1860

Maigh Nuad LM3 (MNCat. 8: 204). [39]

152.

LNÉ G428 (LNÉCat. 9: 73). Seosamh Laoide. [4244, 60, 7882, 102]

153. 1915 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Hyde 54 (clóscríbhinn). Dónall Ó Murchú, Pennsylvania. [39]