Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt


Leabhair agus Ailt

Abbott, T. agus Gwynn, E., Catalogue of Irish Manuscripts in the Library of Trinity College, Dublin, Dublin, 1921


Baumgarten, Rolf, Bibliography of Irish Linguistics and Literature 1942-1971, Dublin, 1986


a Búrc, Éamon, Eochair, Mac Rí in Éirinn, Baile Átha Cliath, 1982

Beckett, Colm, Fealsúnacht Aodha Mhic Dhomhnaill, Baile Átha Cliath, 1967

———, Aodh Mac Domhnaill: dánta, Baile Átha Cliath, 1987

Bergin, Osborn, Sgéalaigheacht Chéitinn, Dublin, 1930

———, Irish Bardic Poetry, Dublin, 1970

Blankenhorn, V.S., Irish Song-craft and Metrical Practice since 1600, Lewiston NY, 2003

Bloomfield, Morton W., The Seven Deadly Sins, Michigan, 1952

Bowen, Desmond, Souperism: myth or reality?, Cork, 1970

na Bráithre Críostaí, Buí an Fhómhair, n.p., n.d.

Breathnach, Pól, Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill, 2 iml., Baile Átha Cliath, 1948–1957

Bromwich, Rachel, Trioedd Ynys Prydein, Cardiff, 1961

Bruford, Alan, Gaelic Folk-tales and Mediaeval Romances, Dublin, 1969

Bullock, Walter L., ‘The genesis of the English sonnet form’, Publications of the Modern Language Association of America 38 (1923), lgh 729–744

Bunting, Edward, A General Collection of the Ancient Irish Music, London [1797]

Burke, William P., Irish Priests in the Penal Times (1660-1760), Waterford, 1914

Byrne, Michel, Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa), 2 iml., Edinburgh, 2000

Cambridge Cat.: de Brún agus Herbert 1986

Campbell, John Gregorson, Clan Traditions and Popular Tales of the Western Highlands and Islands, London, 1895

Cameron, Alexander, Reliquiae Celticae, iml. II, Inverness, 1894

Céitinn, Seathrún, Foras Feasa ar Éirinn, 4 iml. (eag. D. Comyn agus P. Ó Duinnín), London, 1902–1914

CF: Ó Baoill agus Ó Dochartaigh 1996

Child, Francis J., The English and Scottish Popular Ballads (eag. H.C. Sargent agus G.L. Kittredge), London, 1905

Connellan, Thaddeus, An Duanaire: fonna seanma, Dublin, 1829 [féach Éigse III: 284]

Cross, Tom Peete, ‘Notes on the chastity-testing horn and mantle’, Modern Philology X (1913), lgh 289–299

Cuallacht Choluim Cille, Éigse Suadh is Seanchaidh, Baile Átha Cliath, n.d.

Daly, Edward agus Devlin, K., The Clergy of the Diocese of Derry: an index, Dublin, 1997

Daly, John, Reliques of Irish Jacobite Poetry, Kilkenny, 1844

Dawson, Ciarán, Peadar Ó Gealacáin, scríobhaí, Baile Átha Cliath, 1992

Deane, Séamus, The Field Day Anthology of Irish Writing, iml. I, Derry, 1991

de Bhaldraithe, Tomás, Gaeilge Chois Fhairrge: an deilbhíocht, Baile Átha Cliath, 1953

de Brún, Pádraig, Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Choláiste Ollscoile Chorcaí: cnuasach Thorna, 2 iml., Baile Átha Cliath, 1967

de Brún, Pádraig agus Herbert, Máire, Catalogue of Irish Manuscripts in Cambridge Libraries, Cambridge, 1986

de Brún, Pádraig, Ó Buachalla, Breandán agus Ó Concheanainn, Tomás, Nua-Dhuanaire I, Baile Átha Cliath, 1971

de Búrca, Seán, The Irish of Tourmakeady, Co. Mayo, Dublin, 1958

de h-Íde, Dubhglas, Abhráin Ghrádha Chúige Chonnacht, Baile Átha Cliath, 1933

de Rís, Seán, Peadar Ó Doirnín: a bheatha agus a shaothar, Baile Átha Cliath, 1969


DIL: Royal Irish Academy, (Contributions to a) Dictionary of the Irish Language, Dublin, 1913–1976

Dillon, Myles, The Cycles of the Kings, Oxford, 1946

Dillon, Myles, Mooney, Canice agus de Brún, Pádraig, Catalogue of Irish Manuscripts in the Franciscan Library, Killiney, Dublin, 1969

Dinneen, Patrick S., Foclóir Gaedhilge agus Béarla, Dublin, 1927

Dinneen, Patrick S. agus Ó Donnchadha, Tadhg, Dánta Aodhagáin Uí Rathaille (dara heagrán), London, 1911

DMCat.: Dillon, Mooney agus de Brún 1969

Draak, A.M.E., ‘Orlando agus Melora’, Béaloideas XVI (1946), lgh 1–48

Dwelly, Edward, The Illustrated Gaelic-English Dictionary, Glasgow, 1988

Flower, Robin, Love’s Bitter-sweet: translations, Dublin, 1925

———, Catalogue of Irish Manuscripts in the British Museum, iml. II, London, 1926


Fuller, John, The Sonnet, London, 1972

Gilbert, John T., A History of the City of Dublin, iml. I, Dublin, 1854

Greene, David, ‘Un Joc Grosser in Irish and Provençal’, Ériu XVII (1955), lgh 7–15

Hardiman, James, Irish Minstrelsy, or Bardic Remains of Ireland, 2 iml., London, 1831

Harrison, Alan, ‘Snéadhbhairdne’, Éigse XVII (1978), lgh 181–196

———, An Chrosántacht, Baile Átha Cliath, 1979

———, Ag Cruinniú Meala, Baile Átha Cliath, 1988

———, The Irish Trickster, Sheffield, 1989

Hay, George Campbell, Fuaran Sléibh: rainn Ghàidhlig, Glaschu, 1947

———, Wind on Loch Fyne, Edinburgh, 1948

Hayes, Richard, Manuscript Sources for the History of Irish Civilisation, 11 iml., Boston, 1965

Hennessy, W.M. agus Kelly, D.H., The Book of Fenagh, Dublin, 1875

Heussaff, Anna, Filí agus Cléir san Ochtú hAois Déag, Baile Átha Cliath, 1992

Hill, George, An Historical Account of the Macdonnells of Antrim, Belfast, 1873

Hogan, Edmund, Onomasticon Goedelicum, Dublin, 1910

Hughes, A.J., ‘Anecdotes relating to Peadar Ó Doirnín and Cormac na gCeann’, Seanchas Ard Mhacha 12 (1987), lgh 128–137

———, Robert Shipboy MacAdam (1808–95): his life and Gaelic proverb collection, Belfast, 1998

Hyde, Douglas, Abhráin atá leagtha ar an Reachtúire, Shannon, 1973

———, Giolla an Fhiugha: Eachtra Cloinne Rígh na h-Ioruaidhe, London, 1899

———, A Literary History of Ireland, London, 1967

IG: Irisleabhar na Gaedhilge


Joyce, Patrick W., Old Irish Folk Music and Songs, London, 1909


Kelly, Mary E.A., Clárú Don. 7 – Lámhscríbhinn de chuid Airt Mhic Bhionaid, tráchtas MA gan fhoilsiú, Ollscoil Uladh, Cúil Raithin, 1996

Knott, Eleanor, A bhfuil aguinn dár chum Tadhg Dall Ó Huiginn (1550–1591), 2 iml., Lundain, 1922–1926


———, Irish Syllabic Poetry, Dublin, 1957


Laoide, Seosamh, Sgéalaidhe Oirghiall, Baile Átha Cliath, 1905


———, Cruach Chonaill, Áth Cliath Cualann, 1909


———, Duanaire na Midhe, Baile Átha Cliath, 1914

LNÉCat.: Ní Shéaghdha agus Ó Macháin 1967


McAdoo, H.R., ‘Three poems by Peadar Ó Maolchonaire’. Éigse I (1940), lgh 160–166


Macalister, R.A.S., Lebor Gabála Érenn, 5 iml., Dublin, 1938–1956


Mhac an Fhailigh, Éamonn, The Irish of Erris, Co. Mayo, Dublin, 1968

Mhac an tSaoi, Máire, Dhá Sgéal Artúraíochta, Dublin, 1946

———, Trasládáil, Béal Feirste, 1997

Mac-an-Tuairneir, Paruig, Comhchruinneachadh de dh’Amhrain Taghta, Ghaidhealach, Duneidionn, 1813


Mac Cionnaith, Láimhbheartach, Dioghluim Dána, Baile Átha Cliath, 1938


Mhág Craith, Cuthbert, Dán na mBráthar Mionúr, 2 iml., Baile Átha Cliath, 1967–1980


Mac Craith, Mícheál S., Lorg na hIasachta ar na Dánta Grá, Baile Átha Cliath, 1989

Mac Donagh, J.C.T., ‘The Story of Doe Castle’, Donegal Annual 2 (1952), lgh 381–405


McDonald, Allan, Gaelic Words and Expressions from South Uist and Eriskay, Oxford, 1972


McDonell, Margaret, The Emigrant Experience, Toronto, 1982


Mac Erlean, John C., Duanaire Dháibhidh Uí Bhruadair, 3 iml., London, 1910–1916


McGill, Lochlann, In Conall’s Footsteps, Dingle, 1992


Mac Giolla Chomhaill, Anraí, Meascra Uladh III, 2004


McGlinchey, Charles, The Last of the Name, Belfast, 1986


Mackechnie, John, Catalogue of Gaelic Manuscripts in Selected Libraries in Great Britain and Ireland, iml. 1, Boston, 1973

McKee, Caroline, Clárú Don 8 – Lámhscríbhinn de chuid Airt Mhic Bhionaid, tráchtas MA gan fhoilsiú, Ollscoil Uladh, Cúil Raithin, 1996

McKenna, Lambert, Dán Dé, Dublin, 1922


———, Bardic Syntactical Tracts, Dublin, 1944


———, Leabhar Méig Shamhradháin, Dublin, 1947


———, The Book of O’Hara: Leabhar Í Eadhra, Dublin, 1951

McKenna, Malachy, ‘Conjugation of the Verb in areas of East Ulster Irish: now you see it, Now you don’t’, Journal of Celtic Linguistics I (1992), lgh 23–60


———, The Spiritual Rose: prayers and meditations in Irish, Dublin, 2001


Mackenzie, Annie M., Orain Iain Luim, Edinburgh, 1964


McManus, Damian, ‘An Nua-Ghaeilge Chlasaiceach’, Stair na Gaeilge in ómós do Pádraig Ó Fiannachta (eag. Kim McCone et al.), Maigh Nuad, 1994, caibidil IV, lgh 335-445


Mac Maoláin, Seán, Cora Cainnte as Tír Chonaill, Baile Átha Cliath, 1943


Mac Neill, Eoin, Duanaire Finn, iml. I-II, London, 1908

MacNeill, Hector, The Harp, Edinburgh, 1789


Mac Phàrlain, Calum, Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688, Dún Dé [1923]


Mag Uidhir, Seosamh, Pádraig Mac a Liondain: dánta, Baile Átha Cliath, 1977


‘Máire’, Cith is Dealán, Baile Átha Cliath, 1949


Matheson, William, The Songs of John MacCodrum, Edinburgh, 1938


MNCat.: Walsh agus Ó Fiannachta 1943–1973

Murphy, Gerard, Duanaire Finn, iml. III, Dublin, 1953


———, Early Irish Metrics, Dublin, 1961


Murphy, John A., Justin MacCarthy, Lord Mountcashel, Cork, 1959


Neal, John agus William, A Collection of the Most Celebrated Irish Tunes, Dublin, 1724


Ní Cheallacháin, Máire, Filíocht Phádraigín Haicéad, Baile Átha Cliath, 1962


Nicolson, Alexander, Gaelic Proverbs, Glasgow, 1951


Nic Pháidín, Caoilfhionn, Cnuasach Focal ó Uíbh Ráthach, Baile Átha Cliath, 1987


Níc Philibín, Mairghread, Na Caisidigh agus a gcuid Filíochta, Baile Átha Cliath, 1938

Ní Dhorchaí, Proinnsias, Clár Amhrán an Achréidh, Baile Átha Cliath, 1974


Ní Fhaircheallaigh, Úna, Filidheacht Sheaghain Uí Neachtain, cuid I, Baile Átha Cliath, 1911


Nilsen, Kenneth, ‘Three Irish Manuscripts in Massachusetts’, Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium V (1985), lgh 1–21


Ní Mhuirgheasa, M. agus Ó Ceithearnaigh, S., Sgéalta Rómánsuíochta, Baile Átha Cliath, 1952


Ní Ógáin, Úna agus Ó Duibhir, Riobard, Dánta Dé, idir Sean agus Nuadh, Baile Átha Cliath, 1928

Ní Shéaghdha, Nessa agus Ó Macháin, Pádraig, Catalogue of Irish Manuscripts in the National Library of Ireland, Dublin, 1967– (13 faisiclí go dtí seo)


Ní Uallacháin, Pádraigín, A Hidden Ulster: people, songs and traditions of Oriel, Dublin, 2003


Ó Baoill, Colm, Duanaire Colach 1537–1757, Obar-Dheathain, 1997


Ó Baoill, Colm agus Ó Dochartaigh, Cathair, Trí Rainn agus Amhrán: cnuasach filíochta, Béal Feirste, 1996


Ó Baoill, Seán Óg agus Mánus, Ceolta Gael, Corcaigh, 1975

Ó Buachalla, Breandán, Clár na Lámhscríbhinní Gaeilge i Leabharlainn Phoiblí Bhéal Feirste, Baile Átha Cliath, 1962


———, ‘Peadar Ó Doirnín agus lucht scríte a bheatha’, Studia Hibernica 5 (1965), lgh 123–154


———, I mBéal Feirste Cois Cuain, Baile Átha Cliath, 1968


———, Peadar Ó Doirnín: amhráin, Baile Átha Cliath, 1969


———, ‘Stair an Chónaisc Acht go’, Ériu XXIII (1972), lgh 143–161


———, Nua-Dhuanaire II, Baile Átha Cliath, 1976 (a)


———, ‘Modern Irish beirt’, Ériu XXVII (1976) lgh 130–134 (b)


———, ‘ and cha in Ulster Irish’, Ériu XXVIII (1977), lgh 92–141


———, Aisling Ghéar, Baile Átha Cliath, 1996

Ó Caithnia, Liam, Apalóga na bhFilí 1200–1650, Baile Átha Cliath, 1984


Ó Canainn, Pádraig, Filíocht na nGael, Baile Átha Cliath, 1958


Ó Ceallaigh, Séamus, Gleanings from Ulster History: punnann ó chois Bhanna, Cork, 1951


Ó Cléirigh, Tomás, ‘Leaves from a Dublin Manuscript’, Éigse I (1940), lgh 196–209


Ó Conchúir, Breandán, Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Choláiste Ollscoile Chorcaí: cnuasach Uí Mhurchú, Baile Átha Cliath, 1991

Ó Cuív, Brian, Seven Centuries of Irish Learning 1000–1700, Dublin, 1961


———, Catalogue of Irish Language Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford and Oxford College Libraries, 2 iml., Dublin, 2001


Ó Doibhlin, Breandán, Ón Fhraincis, Béal Feirste, 1994


———, Manuail de Litríocht na Gaeilge, faisicil I, Baile Átha Cliath, 2003

Ó Doibhlin, Diarmaid, ‘Na Lámhscríbhinní Caillte – Don. 7 agus Don. 8’, Seanchas Ard Mhacha 18.1 (1999–2000), lgh 117–133


Ó Dónaill, Niall, Foclóir Gaeilge-Béarla, Baile Átha Cliath, 1977


Ó Donnchadha, Tadhg, Amhráin Dhiarmada Mac Seáin Bhuidhe Mac Cárthaigh, Baile Átha Cliath, 1916

Ó Dufaigh, Seán agus Ó Doibhlin, Diarmaid, Nioclás Ó Cearnaigh: beatha agus saothar, Baile Átha Cliath, 1989


Ó Dufaigh, Seán agus Rainey, Brian, Comhairle Mhic Clamha ó Achadh na Muilleann, Lille, 1981


Ó Duibhginn, Seosamh, Séamas Mac Giolla Choille, Circa 1759–1828, Baile Átha Cliath, 1972


Ó Fágáin, Pádraig, Éigse na hIarmhí, Baile Átha Cliath, 1985

Ó Fiaich, Tomás, Art Mac Cumhaigh: dánta, Baile Átha Cliath, 1973


———, ‘Irish Poetry and the Clergy’, Léachtaí Cholm Cille IV (1975), lgh 30–56


Ó Fiaich, Tomás agus Ó Caithnia, Liam, Art Mac Bionaid: dánta, Baile Átha Cliath, 1979

Ó Fiannachta, Pádraig, Léachtaí Cholm Cille I: Litríocht na Gaeilge, Má Nuad, 1970


———, Léas ar ár Litríocht, Má Nuad, 1974


———, Clár Lámhscríbhinní Gaeilge: leabharlanna na cléire agus mionchnuasaigh, iml. I, Baile Átha Cliath, 1978; iml. II, 1980

Ó Gallchobhair, Tomás, ‘Eachtra Iollainn Iolchrothaigh, mac Ríogh na h-Easpáine’, Gadaidhe Géar na Geamh-oidhche, Baile Átha Cliath, 1915, lgh 49–68


Ó Gallchóir, Seán, Séamas Dall Mac Cuarta: dánta, Baile Átha Cliath, 1971


O’Grady, Standish H., Catalogue of Irish Manuscripts in the British Museum, iml. I, London, 1926

Ó Háinle, Cathal G., ‘A Life in Eighteenth Century Dublin: Tadhg Ó Neachtain’, Féile Zozimus I (eag. Vivian Uíbh Eachach), Baile Átha Cliath, 1992, lgh 10–28


O’Halloran, Sylvester, An Introduction to the Study of the History and Antiquities of Ireland, Dublin, 1772


———, A General History of Ireland, 2 iml., Dublin, 1778


———, A History of Ireland, 3 iml., Dublin, 1819

Ó hAodha, Séamus, An Dara Óir-chiste, Baile Átha Cliath [1931]


Ó hEochaidh, Seán, ‘Cárdaí agus Cearrbhachas’, Béaloideas 22 (1954), lgh 83–101


———, ‘Rannta agus Rann-scéalta’, Béaloideas 25 (1957), lgh 25–45


Ó hÓgáin, Dáithí, An File: staidéar ar osnádúrthacht na filíochta sa traidisiún Gaelach, Baile Átha Cliath, 1982


———, Fionn mac Cumhaill: images of the Gaelic hero, Dublin, 1988

Ó hÓgáin, Éamonn, Díolaim Focal (A) ó Chorca Dhuibhne, Baile Átha Cliath, 1984


O’Laverty, James, History of the Diocese of Down and Connor, 5 iml., 1878–1895


Ó Máille, Mícheál agus Tomás, Amhráin Chlainne Gaedheal, Baile Átha Cliath, 1905


Ó Máille, Tomás, Amhráin Chearbhalláin: the poems of Carolan, London, 1916


Ó Máille, Tomás S., Sean-fhocla Chonnacht, 2 iml., Baile Átha Cliath, 1952


———, Breacadh: ornáid ar an duanaireacht, Baile Átha Cliath, 1973

Ó Maonaigh, Cainneach, Scáthán Shacramuinte na hAithridhe, Baile Átha Cliath, 1952


O Molloy, Francis, De Prosodia Hibernica (Romae 1677) (eag. T. Ó Flannghaile), Dublin, 1908


Ó Muirgheasa, Énrí, Seanfhocla Uladh, Baile Átha Cliath, 1907


———, Céad de Cheoltaibh Uladh, Baile Átha Cliath, 1915


———, Amhráin Airt Mhic Chubhthaigh agus Amhráin Eile, 2 iml., Sráid Bhaile Dhún Dealgan, 1926


———, Amhráin na Midhe, Baile Átha Cliath [1933]


———, Dhá Chéad de Cheoltaibh Uladh, Baile Átha Cliath, 1934


———, Dánta Diadha Uladh, Baile Átha Cliath, 1936

Ó Muirithe, Diarmaid, ‘An tAthair Pól Ó Briain’, Léachtaí Cholm Cille XXIII (1993), lgh 8–43


Ó Muirí, Réamonn, Lámhscríbhinn Staire an Bhionadaigh, n.p., 1994


Ó Muraíle, Nollaig, The Celebrated Antiquary, Dubhaltach Mac Fhirbhisigh, Maynooth, 1996


O’Rahilly, Thomas F., ‘An Arthurian Ballad’, Gadelica I (1913), lgh 246–248


———, Dánfhocail, Dublin, 1921


———, A Miscellany of Irish Proverbs, Dublin, 1922


———, Measgra Dánta, 2 iml., Dublin, 1927

———, Irish Dialects Past and Present, Dublin, 1932

Ó Raithbheartaigh, Toirdhealbhach, Genealogical Tracts I, Dublin, 1932


Ó Rathile, Tomás, Búrdúin Bheaga, Dublin, 1925 (a)


———, Laoithe Cumainn, Baile Átha Cliath, 1925 (b)


———, Dánta Grádha, part I, Dublin, 1926


O’Reilly, Edward, An Account of Nearly Four Hundred Irish Writers, Dublin, 1820


Ó Riain, Pádraig, Clár na Lámhscríbhinní Gaeilge sa Bhreatain Bhig, Baile Átha Cliath, 1968


Ó Searcaigh, Séamus, Foghraidheacht Ghaedhilge an Tuaiscirt, Béal Feirste, 1925

O’Sullivan, Donal J., The Bunting Collection of Irish Folk Music and Songs, part II (= Journal of the Irish Folk Song Society, London XXIV), London, 1930


———, Carolan: the life, times and music of an Irish harper, iml. 2, London, 1958


Ó Tuama, Seán, An Grá in Amhráin na nDaoine, Baile Átha Cliath, 1960


———, Filí faoi Sceimhle, Baile Átha Cliath, 1978


———, An Grá i bhFilíocht na nUaisle, Baile Átha Cliath, 1988

Ó Tuama, Seán agus Kinsella, Thomas, An Duanaire 1600–1900: poems of the dispossessed, Mountrath, 1981


Ó Tuathail, Éamonn, Rainn agus Amhráin, Baile Átha Cliath [1926]


———, ‘Measgradh ó Fhearnmhuigh’, Béaloideas 3 (1931), lgh 121–134


———, Sgéalta Mhuintir Luinigh, Dublin, 1933


Partridge, Angela, Caoineadh na dTrí Muire, Baile Átha Cliath, 1983


Pender, Séamus, The O Clery Book of Genealogies, Dublin, 1951

Prebble, John, Glencoe, Harmondsworth, 1970


Proudfoot, Lindsay J., Down: history and society, Dublin, 1997


Quiggin, E.C., A Dialect of Donegal, Cambridge, 1906


———, Poems from the Book of the Dean of Lismore, Cambridge, 1937


RIACat.: Royal Irish Academy 1926–1970

Risk, May H., ‘Seán Ó Neachtuin: an eighteenth-century Irish writer’, Studia Hibernica 15 (1975), lgh 47–60


Roeder, Charles, Manx Notes and Queries, Douglas, 1904


Royal Irish Academy, Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, 28 faisiclí, 1926–1970


‘An Seabhac’, An Seanchaidhe Muimhneach, Baile Átha Cliath, 1932


Spiller, Michael R.G., The Development of the Sonnet: an introduction, London, 1992

Stanford, Charles Villiers, Complete Petrie Collection of Ancient Irish Music, London, 1902–1905

Stevenson, David, Alasdair MacColla and the Highland Problem in the Seventeenth Century, Edinburgh, 1980


Stockman, Gerard, The Irish of Achill, Co. Mayo, Belfast, 1974


Ua Duinnín, Pádraig, Amhráin Eoghain Ruaidh Uí Shúilleabháin, Baile Átha Cliath, 1901


———, Dánta Shéafraidh Uí Dhonnchadha an Ghleanna, Baile Átha Cliath, 1902


———, Dánta Phiarais Feirtéir, Baile Átha Cliath, 1903

Ua Muireadhaigh, Lorcán, Ceolta Óméith, Dún Dealgan, 1920


———, Amhráin Sheumais Mhic Chuarta, an cheud chuid, Sráid Bhaile Dhún Dealgan, 1925


Wagner, Heinrich, Linguistic Atlas and Survey of Irish Dialects, iml. 4, Dublin, 1969


Walsh, Paul, Irish Men of Learning, Dublin, 1947


Walsh, Paul agus Ó Fiannachta, Pádraig, Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth College Library, 8 bhfaisiclí, Dublin, 1943–1973

Watson, J. Carmichael, Gaelic Songs of Mary Macleod, London, 1934


Watson, Seosamh, Mac na Míchomhairle, Baile Átha Cliath, 1979


———, ‘Aortha: ainmhithe agus eile’, Eighteenth-century Ireland I (1986), lgh 89–95


Watson, William J., Bàrdachd Ghàidhlig, Stirling, 1959


Whelan, Irene, ‘The Stigma of Souperism’, The Great Irish Famine (eag. Cathal Póirtéir), Cork, 1995, lgh 135–154


Williams, Harold, The Poems of Jonathan Swift, 3 iml., Oxford, 1937


Williams, Nicholas J.A., Dánta Mhuiris Mhic Dháibhí Dhuibh Mhic Gearailt, Baile Átha Cliath, 1979


———, The Poems of Giolla Brighde Mac Con Midhe, Dublin, 1980


———, Pairlement Chloinne Tomáis, Dublin, 1981


[Wilson, Charles,] Select Irish Poems, Dublin [c.1790] (féach Bibliographical Society of Ireland Short Papers III.6, lgh 59–70)