Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

10. DO GOINEADH MÉ Ó BHEITH LOM

Do goineadh mé ó bheith lom —

Cár chás lom, ach dólom?

Mo lom féin ní hé do ghoin

Ach lom dá díth dom ghéarghoin.
Mise féin do thug an bheart

Rer goineadh mé go héigeart:

Ar mo lom ní dhearnas ceilt —

Is fada deasca na drochbheirt’.
Tráth ligeas léithe mo lom

Do shíleas go mba ionrúin:

Le neach ná lig do rún

Léithe má bhís in aonbhroinn.
Ná haithris gur theastaigh uait stór go brách

Go bhfaicir do chabhair i ndorn ar fáil:

Más falamh duit, tarraing faoi chlóca an cás,

Nó is tarcaisne is gaire duit mur bhfóireadh an dáil.