Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

15. FADA Ó BHAILE BÓ GAN LAO

Fada ó bhaile bó gan lao —

Ní faide ná laoch gan neart;

A dhuine atá lán den tséan,

Is gairid bhíos an léan ag teacht.
Seabhac úd d’éirigh dá nead,

Éan den aicme is fearr lúth:

A mhacaoimh, tara trat trat!

Goinidh madra gearr cú.
Mairg do thréigfeadh Teach Neimhe
Ar ár mbeatha bhréige-ne:

Cá haird nach baoghal abhus?
An saoghal is mairg mheallas.
Míle is sé chéad de réir mar scríobhaid fáith’,

A deich faoi shé, a cúig déag arís ina dheáidh,

Ó theacht Mhic Dé go héag Uí Bhaoill an áigh:

Tuar cumha faoi léan ar Éire choíche a bhás.